1 literes flakon
Cikkszám: 211300 - 0100
5 literes kanna
Cikkszám: 211300 - 0500
Kiszerelés
Letöltés
Termékleírás

Fa-és parafapadlók rendszeres tisztításához ajánlott. Lakossági és irodai használatra.
Tisztító koncentrátum padló-és egyéb felületek rendszeres tisztításához, valamint építkezések befejeztével „nagytakarításhoz”.
Ápolószert nem tartalmazó tisztítószer rendkívül hatékony felületaktív anyagokkal.

euku clean

Tisztítószer koncentrátum. | Vízzel kell higítani. | Lakkozott fa és parafa padlók tisztításához.
Alkalmazás

A padlófelülethez ragadt szennyeződéseket seprűvel vagy porszívóval távolítjuk el. A finom szennyeződéseket, port vagy vízben oldódó szennyeződéseket rendszeresen nedves kendővel töröljük fel. Ehhez 0,05-0,1 l euku Clean tisztítószert teszünk kb. 10 l meleg vízbe. Ne kerüljön túl sok víz a padlófelületre, a fapadlókat lehetőség szerint kevés víz érje.
A padlófelületeket nem csak tisztítani kell, hanem állapota és értéke megóvásához ápolni is. Kérjük, vegye figyelembe tisztítási-és ápolási útmutatónkat.
Tudnivalók:
• Az erős vagy makacs szennyeződések lokális tisztításához koncentráltan is lehet alkalmazni a szert.
   Majd ezt követően tiszta vízzel fel kell törölni a felületet. Adott esetben padlóápolóval lekezelni.
• A nagyobb felületeket SRP tárcsás takarítógéppel és karcmentes, fehér simítóval is lehet tisztítani.
   Vízfelszívóval a vízfoltokat azonnal el kell távolítani a padlóról.
Felhasználás

0,05-0,1 l tisztítószert 10 l meleg vízben felhígítani. Ebben az arányban 10-20 alkalomra elég egy liter folyadék.
Száradási idő

A víz felszáradása után járható és használható a felület.
Tárolás

Fagytól védeni. Hideg és száraz helyen tárolandó. Szavatosság: Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban gyártástól számított 24 hónapig. Felületkezelő anyagokat gyermekektől távol tartani.
Műszaki adatok

Összetevők: Víz, 5-15% anionos tenzid, 5% alatti arányban nem-ionos tenzidek, amfoter tenzidek, CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, illatanyagok.
pH-Wert: ~9 (higítatlan állapotban)
GIS KÓD: GU40
ADR/RID: NEM veszélyes anyag.
CLP: GHS05, Veszély. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. P101 Amennyiben orvosi segítségre van szükség, akkor szükség van a csomagolásra vagy a szimbólumokat tartalmazó jelölőcímkére. P102 Nem kerülhet gyerek kezébe. P103 Használat előtt az ismertető címkét el kell olvasni. P280 Védőkesztyű/ védőruházat/ szemvédelem/ arcvédelem használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMMEL VALÓ ÉRINTKEZÉSKOR: Néhány percig óvatosan vízzel ki kell mosni. Kontaktlencsét - amennyiben van - ki kell venni a szemből. Tovább mosni a szemet. P310 Azonnal hívni kell a TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓS KÖZPONTOT/orvost. EUH208 Elegyet tartalmaz, mely a következő anyagokból áll: 5-klór-2-metil-2H-isotiazol-3-on és 2-Metil-2Hisotiazol-
3-on (3:1). Allergiás reakciókat okozhat.
Az üres csomagolásokat a háztartási hulladékkal együtt lehet eltávolítani.
 
> Kezdőlap> euku ápolás, karbantartás> euku clean